Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?

ขอขอบคุณ “สีโจตัน” ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างสีสัน และแรงบันดาลใจ ต่อกิจกรรม “จิตอาสาเพื่อบ้านเรา” ของสโมสรนักศึกษา ใช้พัฒนา และปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของ ลานพิซซ่า และบริเวณน้ำพุ มีพื้นที่รวมประมาน 260 ตารางเมตร ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562

เมนูหลัก