Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?

ประกาศ!!! กิจกรรมพี่แนะแนวน้อง ชวนน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่มีความสนใจอยากไปแนะแนวน้องที่โรงเรียนของตัวเอง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อประชาสัมพันธ์ชั้น 1
สมัครได้ที่ https://forms.gle/4V2o6MWYQ2LyRdPWA

เมนูหลัก