Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?
การอบรมพัฒนาแอปพลิเคชัน Young Mobile Dev Camp
เพื่อบริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่สนใจในด้านการเขียนโปรแกรม

"การอบรมพัฒนาแอปพลิเคชัน Young Mobile Dev Camp"

ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันในปัจจุบัน
เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ไปสู้เส้นผู้พัฒนา Software อย่างมืออาชีพ

เมนูหลัก