Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?

โครงการ Gifted School 2020

โครงการที่ส่งเสริมผู้ที่มีพรสวรรค์และความชื่นชอบในเทคโนโลยี

ได้เปิดประสบการณ์เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ

เรียนรู้ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติการที่ทันสมัย โดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์

สำหรับน้องที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

"โครงการผู้มีพรสวรรค์ Gifted School 2020"

ค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ เรียนรู้ทฤษฎีฝึกปฎิบัติ
โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งสำคัญ

keyboard_arrow_right คลิก... สมัครเรียนที่นี้

" รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผู้มีพรสวรรค์ Gifted School 2020"


ค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ เรียนรู้ทฤษฎีฝึกปฎิบัติ
โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งสำคัญ

keyboard_arrow_right คลิก... สมัครเรียนที่นี้
เมนูหลัก