Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (34)

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท DHL Express International ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมยกระดับความสามารถในการส่งออกสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้มีทักษะการขายสินค้าออนไลน์ข้ามแดนขั้นสูง และเข้าใจแนวทางการวางแผนระบบหลังบ้าน และจัดส่งสินค้าสู่ตลาดปลายทางผ่านระบบขนส่งด่วนข้ามแดนตามมาตรฐานของ DHL Express ต่อไป โดยมีผู้บริหารบริษัทดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย คุณ ปนิดา เกษตรภิบาล Senior Sale Manager Relationship Sale Channel กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

อนรับดูงานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา

ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ห้องเรียน Gifted คอมพิวเตอร์ และเตรียมวิศวะ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี พร้อมด้วยผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 21:48

รางวัลพนักงานดีเด่น

Written by

รางวัลพนักงานดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี มอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้แก่คณาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานที่อุทิศทุ่มเทการทำงานตรงตามCore Value หลักของวิทยาลัยฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยายพิเศษเรื่อง "เทรน์ตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง "เทรน์ตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพงานแนะแนวในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่

วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 21:28

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Handong Global University

Written by

ต้อนรับอาคันตุกะจาก Handong Global University

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.กรรณิการณ์ ด้วงเจริญ รองหัวหน้าสำนักวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Soon Heung Chang, President of Handong Global University, Korea และคณะในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2562 21:16

ต้อนรับอาคัตุกะจาก THIHA Development Co., Ltd.

Written by

ต้อนรับอาคัตุกะจาก THIHA Development Co., Ltd. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรทซอฟต์แวร์ เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ Dr. Aung Min Principle THIHA University พร้อมคณะผู้ติดตาม เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำหลักสูตรร่วมกับต่างประเทศ และความร่วมมือด้านหลักสูตรร่วมกันในอนาคตในสาขา MMIT ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หน้าที่ 3 จาก 3
เมนูหลัก