Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Best Paper Awards

Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Best Paper Awards
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับรางวัล Best Paper Awards, Announcing of CIE50 Beihang University Beijing China ในการประชุมระดับนานาชาติ International Conference on Computer & Industrial Engineering จากผลงานวิจัยเรื่อง “An inventory Problem issue: A case study of a small Thai enterprise” ซึ่งเป็นกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาสินค้าของวิสาหกิจขนาดย่อม โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเว็ปแอปพลิเคชันมาปรับปรุงกระบวนการจัดการช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 40 % และยกระดับกระบวนการทำงานของวิสาหกิจของประเทศให้ดีขึ้น เมื่อวันที่.21.ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

Read 58 times Last modified on วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562 05:49
เมนูหลัก