Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอดีตคณาจารย์และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

เมนูหลัก