อาจารย์ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การผลิตสื่อด้วย motion capture นิทานแอนนิเมชันภาษามือ" ในงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สื่อสร้างสรรค์ สังคมทันสื่อ” โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เมนูหลัก