Choose your language

Sign in to your account
?
?

เปิดรับสมัครแล้ว!!
หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล Digital Industry Integration : DII
เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ตั้งแต่เข้าศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
ได้งานทำตั้งแต่เริ่มเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2562
สมัครเข้าร่วมโครงการ https://bit.ly/2lJnM80
หรือ สแกน QR Code ตามภาพ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Group : DII CAMT
สนับสนุนภาพยนต์ไทยดีๆ ที่มีนศ.ศิษย์เก่าCAMTร่วมทำ CG ในภาพยนต์

 

เมนูหลัก