Choose your language

Sign in to your account
?
?

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าชม ภาพยนต์ โปรเมอัจฉริยะต้องสร้าง
ลงชื่อชมฟรี
 ได้ที่ หน้าห้องบริการนักศึกษา ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 12.00 น.
สนับสนุนภาพยนต์ไทยดีๆ ที่มีนศ.ศิษย์เก่าCAMTร่วมทำ CG ในภาพยนต์

 

เมนูหลัก