Choose your language

Sign in to your account
?
?

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอดีตคณาจารย์และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

เมนูหลัก