Choose your language

Sign in to your account
?
?

บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมอบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี ครูสมศักดิ์ บุญชิมา หัวหน้าสถานีดับเพลิงหน่วยกู้ภัยพิเศษ และทีมงานร่วมเป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

 

เมนูหลัก