Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 เนื่องจากมีทีมที่คะแนนเท่ากันจึงมีทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 11 ทีม ให้มารับเงินสนันสนุนการประกวดที่คณะ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของตัวแทนทีม 1 คน (รายชื่อไม่ได้เรียงตามคะแนนที่ได้) ขอขอบคุณทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมของทาง วิทยาลัยฯ โอกาสหน้าพบกันในโครงการต่อไปคร่า

 

 

 

เมนูหลัก