📣📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Gifted & PRE School 2019 โดยขอเรียนเชิญน้องๆและผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นี้เวลา 09.00-15.00 น. ที่วิทยาลัยฯ
📍และขอให้น้องๆที่มีรายชื่อเข้าร่วมกลุ่มด้วยค่ะ
https://www.facebook.com/groups/457031331744508/

 

 

 

 

 

เมนูหลัก