ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Ambassador Bilingual School ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Ambassador Bilingual School เพื่อแนะนำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในอนาคตต่อไป ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก