Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศหรือEdPEx200นำโดย รองศาสตราจารย์สุพินดา คูณมี ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ อาจารย์ณัฐพล อ่อนปาน และอนุกรรมการจาก สกอ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เมื่อวัน23 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก