ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Neijiang Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Professor Wu Kaiteng Vice President พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก