Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท DHL Express International ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมยกระดับความสามารถในการส่งออกสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้มีทักษะการขายสินค้าออนไลน์ข้ามแดนขั้นสูง และเข้าใจแนวทางการวางแผนระบบหลังบ้าน และจัดส่งสินค้าสู่ตลาดปลายทางผ่านระบบขนส่งด่วนข้ามแดนตามมาตรฐานของ DHL Express ต่อไป โดยมีผู้บริหารบริษัทดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย คุณ ปนิดา เกษตรภิบาล Senior Sale Manager Relationship Sale Channel กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก