Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท DHL Express International ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมยกระดับความสามารถในการส่งออกสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้มีทักษะการขายสินค้าออนไลน์ข้ามแดนขั้นสูง และเข้าใจแนวทางการวางแผนระบบหลังบ้าน และจัดส่งสินค้าสู่ตลาดปลายทางผ่านระบบขนส่งด่วนข้ามแดนตามมาตรฐานของ DHL Express ต่อไป โดยมีผู้บริหารบริษัทดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย คุณ ปนิดา เกษตรภิบาล Senior Sale Manager Relationship Sale Channel กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก