อนรับดูงานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา

ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ห้องเรียน Gifted คอมพิวเตอร์ และเตรียมวิศวะ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี พร้อมด้วยผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก