Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

อนรับดูงานนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา

ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ห้องเรียน Gifted คอมพิวเตอร์ และเตรียมวิศวะ จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี พร้อมด้วยผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน ในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก