รางวัลพนักงานดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดี มอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้แก่คณาจารย์และพนักงานสายปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานที่อุทิศทุ่มเทการทำงานตรงตามCore Value หลักของวิทยาลัยฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูหลัก