สำหรับน้องปี 1 ที่ไม่รู้จะไปหาซื้อชุดนักศึกษา หรื่อยังไม่รู้ว่าชดแบบไหนคือถูกระเบียน ทาง CAMT มีการจัดจำหน่ายและรูปแบบชุดที่ถูกระเบียน ตามนี้เลยค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu aaa